Prin intermediul acestei platforme de admitere online, se pot înscrie doar cetățenii români cu domiciliul stabil în România, cetățenii din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană.
     

      Sunt de acord, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele, având caracter personal, să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea, precum şi libera circulaţie a acestor date, atât pe parcursul desfășurării tuturor activităților cuprinse între admitere și absolvire, cât și în scopuri academice ulterioare (cercetări statistice, studii referitoare la cariera profesională a absolventului SNSPA etc.)

Detalii aici.

De acord, sunt interesat deAcasă - © Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 2021